Har Liden 2:4 drabbats av pyspunka?

Planarbetet gällande den gamla Lidentomten tycks ha avstannat. På kommunens hemsida ligger det bara gamla dokument och skräpar: https://lidkoping.se/boende-och-miljo/planer-och-program-for-byggnation/pagaende-planarbete/ HSB har rivningslov och det redan från början av hösten, men ingen rivning har utförts. På HSB Nordvästra Götalands hemsida kan man hitta ett foto med en annan placering av de tilltänkta husen (lika höga) än … Fortsätt läsa Har Liden 2:4 drabbats av pyspunka?