Liden 2:4

Det borde vara drömmen för HSB att komma med ett nytt förslag för byggnationen på Lidentomten nu under våren. Samråd är obligatoriskt men i pandemitid skulle det inte gå att bjuda in sakägarna till ett ”stormöte”. Och med enbart skriftliga synpunkter skulle det troligen vara lättare för HSB att köra sitt eget race, dvs fortsätta att driva sin linje om hus på 10 våningar.

https://lidkoping.se/bygga-bo-och-miljo/boende-bostader-och-tomter/samhallsbyggnad-och-detaljplanering/detaljplanearbete—pagaende

Det bästa vore givetvis om HSB kastade in handsken och sålde tomten till ett bolag som nöjer sig med hus med max två våningar.

%d bloggare gillar detta: