Den nya översiktsplanen för Lidköping innebär att livsviktig jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbyggande

Här kan man läsa om förslaget till ny översiktsplan för Lidköpings kommun: Klicka för att komma åt Del1Strategiochanvndning-1.pdf Bloggaren lägger ut några av kartorna som ingår i översiktsplanen. På kartorna kan man hitta förslag på t.ex. nya cykelvägar, nya bostadsområden och hur det är tänkt att riksväg 44 skall dras söder om Majåker. Alla medborgare … Fortsätt läsa Den nya översiktsplanen för Lidköping innebär att livsviktig jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbyggande