Den nya översiktsplanen för Lidköping innebär att livsviktig jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbyggande

Här kan man läsa om förslaget till ny översiktsplan för Lidköpings kommun:

Klicka för att komma åt Del1Strategiochanvndning-1.pdf

Bloggaren lägger ut några av kartorna som ingår i översiktsplanen.
På kartorna kan man hitta förslag på t.ex. nya cykelvägar, nya bostadsområden och hur det är tänkt att riksväg 44 skall dras söder om Majåker.

Alla medborgare måste rimligtvis få vara med och tycka, inte bara politiker och tjänstemän i kommunhuset på Skaragatan. Bloggaren uppmanar därför eventuella bloggläsare att ögna igenom planen och protestera mot sådant som inte faller dem i smaken.

2AB4D9DE-5650-49AF-8FC8-7D0FC3C63A8E

017F7847-99DD-4F37-9EAB-D2BA53AEBB55

06849A58-5D22-4B02-91D2-69D20CCC7736

586DFC4B-7603-44BF-BCE8-40AC89368185

46A6EEB7-8B3D-4B23-A5FD-25832B371E2B

462BE594-97E1-47B3-83CE-B908643F69EFt

0717C2AE-EC8F-4BBB-9ADC-4517E854D5AC

Det är uppenbart för bloggaren att de ansvariga för planen har bristande kunskaper vad gäller vikten av att skydda jordbruksmark från exploatering. På det området blir det bakläxa!

Bloggaren oroas även varför nordvästra hörnet av Ågårdsskogen har en särskild markering. Var det inte där som den starka idrottsrörelsen ville avverka skogen för att låta anlägga 15 fotbollsplaner, belagda med plastgräs…

Egentligen är det väldigt allvarligt att ansvariga politiker och tjänstemän saknar kunskaper om de utmaningar samhället har att hantera pga klimatförändringar och en skenande befolkningsutveckling. Ännu värre är det givetvis om de väljer att blunda för problemen…

Om centern skall samregera med socialdemokrater och kristdemokrater i Lidköping – kan centern verkligen acceptera att man utraderar så mycket odlingsbar mark?

Annons

En tanke på “Den nya översiktsplanen för Lidköping innebär att livsviktig jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbyggande”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: