Hemvärnet nästa!

Någon djävla ordning måste det väl ändå vara i vårt samhälle!

Mördandet på våra gator och torg, det galopperande knarkandet och alla nazianstuckna typer som går lösa får mig att överväga att gå med i Hemvärnet.

Det måste bli ett stopp på all den här skiten!

https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/3698/6656

Med ett värn här uppe i Villalia skall vi nog få bukt med både det ena och det andra och det tredje! Plus att vi får stopp på ett inte ringa antal fartdårar på Gamla Läckövägen.

Och glöm inte att Rahm är sergeant i grunden.

NLT tar bladet från munnen

Tack till den utmärkta journalist som tog upp detta så viktiga ärende!

Nu får vi förutsätta att ingen i kommunhuset har någon som helst koppling till kriminella MC-gäng – och att politikerna och de höga tjänstemännen äter på ställen där detta går att göra med gott samvete.

Så här tänker Skövde kommun om sin del i denna gängrelaterade historia:

FHM får ännu en bredsida av Vetenskapsforum

22 forskare i Vetenskapsforum covid-19: Folkhälsomyndigheten döljer smittspridningen med sin nya rekommendation.

Att sjuka fullvaccinerade utanför sjuk- och äldrevården inte längre rekommenderas att testa sig strider mot rekommendationerna från världshälsoorganisationen WHO att ”testa varje misstänkt fall”.

Det är en anmärkningsvärd åtgärd, som innebär att Sverige i mångt och mycket går tillbaka till den situation som rådde i början av pandemin, då testning i princip bara genomfördes av sjukhusinlagda, trots världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation att ”testa varje misstänkt fall”.

Läs debattartikeln i DN här:

https://www.dn.se/debatt/testa-aven-fullvaccinerade-med-luftvagsinfektion/

Hur tänkte politikerna i Lidköping här då?

Att motorintresset är stort bland ledande politiker i Lidköping är välkänt.

Inte minst inser de som föredrar att cykla, promenera och åka lokalbuss att det förhåller sig på detta sätt.

Idag hade vi det tvivelaktiga nöjet att besöka Kartåsens handelsområde (där det bland annat krängs blommor). Men till området finns det varken gång- eller cykelväg och i området saknas trottoarer. Och att tvingas ta sig över vägen mot Filsbäck till fots är inte bara näst intill livsfarligt, det är verkligen helt livsfarligt!!

Är det detta som är hållbarhet à la Lidköping, dvs att förmena invånarna möjligheten att på ett miljövänligt och säkert sätt kunna ta sig till jobb och butiker?

Med all säkerhet finns det en gång- och cykeltunnel i någon framtida plan. Men en sådan skall självklart finnas på plats från dag ett.

Men det var likadant med Änghagen. Gångtunneln kom på plats först långt efter det att handelsområdet var invigt.

Så går det till när motorfolket har makten. Det blir man också varse när man ser den totala massakern som politikerna har drivit igenom avseende Kartåsskogen.

Man blir faktiskt både upprörd och rädd när man väl inser vad våra politiker är kapabla att ta sig för.

Jag är socialdemokrat från födelsen men i Lidköping är det en omöjlighet att stödja detta parti. I nästa (lokal)val röstar jag på liberalerna. Liberalerna är t.ex. det enda parti i Lidköping som vill främja godstrafik på järnväg. De andra vill uppenbarligen ha mängder med långtradare – och massbilism, och stora gäng med motorcyklister.

Det är nästan som när familjen Ford styrde i Detroit under 1920-talet. De köpte upp det fantastiska spårvägsnätet som fanns i staden, och la omedelbart ned hela verksamheten. Alla skulle åka bil, dvs de som tillverkades av Ford.

”Hårda bud i Mellerud”

Det börjar se dystert ut på många håll i Europa (hur det är i just Mellerud vet jag faktiskt inte men jag hade en lumparkompis som kom därifrån. Det var bara att ropa Mellerud så kom han som ett skott).

Talesättet i rubriken har en fortsättning ”men det är värre i Billingsfors, där käringarna slåss”.

Två brottstycken ur dagens NLT

Det som har skrivits är både viktigt och helt riktigt:


Men något brottstycke om det som urspelar sig på Skaragatan lär inte gå att finna, trots att allmänintresset väger blytungt. Frågan är varför.

Någon tystnadskultur à la Göteborg vill vi inte ha i vår kommun.