En *halvnykterist har köpt hem en dunk med sprit

När vargavintern sätter in och elen knappt räcker till – då gäller det att preppa! I nödfall får vi laga mat på Trangiaköket.

Spriten är redan levererad:

Om de som har köpt sig en svindyr elbil behöver ha med sig en dunk med sprit i reserv, det vill bloggaren låta vara osagt. Men slår snön och iskylan till och batteriet lägger av vill det allt till att ha något värmande inom räckhåll.

*Halvnykterist är den som klarar sig bra utan alkohol men kan tänka sig att ta ett glas vin när nunnorna i Italien propsar på att man skall göra det.

Vi måste vädra likt hundar om vi vill komma i kontakt med den gudomliga partikeln

https://www.svd.se/den-svara-konsten-att-glomma-bort-sig-sjalv

Ur artikeln i SvD (länk här ovan):

I ”Det som inte finns” har Carl-Göran Ekerwald läst 17 kända och okända människors vittnesbörd från olika århundraden om hur de i olika sammanhang har känt av – och ofta agerat – på grund av något de upplevt vara utanför dem själva och omöjligt att analysera.

De beskriver alla detta ”något” på olika vis: Guds röst, den gudomliga partikeln, intuition. Några av dem är troende, andra inte, men ingen av dem tvivlar på sina erfarenheter av detta kraftfulla ”något”. Detta trots att det är osynligt och ogripbart – ja, till och med svårt att beskriva.

Den tyske skalden Goethe litar helt och fullt på det han kallar ”ett kärt osynligt ting” som vägleder honom genom livet. Det är angeläget att vi lyssnar på ”partikelns” diskreta påstötningar.

Om vi istället agerar rationellt (dvs planerar och ägnar oss åt uträkningar), då stället vi oss i vägen för oss själva.

Vi måste således överlämna oss åt detta osynliga ting och leva på impulser, känna efter vad som är rätt väg, lukta oss fram, vädra likt hundar. Det är rätt att följa en stark impuls, utan att förnuftsmässigt låta värdera den. Annars riskerar vi bli förfäade!

Vi behöver således gå in i oss själva, konsultera våra skyddsänglar, söka vår intima radar – den som visar ut rätt kurs. Följa intuitionen

Rousseau skriver: Reflexion och eftertanke är ett naturvidrigt tillstånd. Den som tänker och planerar är ett depraverat djur. Han predikar ickevetandets filosofi och hyllar de förnöjsamma kvietister som bejakar allt som sker och aldrig besvärar Vår Herre med några böner.

Istället för att lyssna och acceptera det hemliga ordlösa budskapet som man kan ta del av intuitivt vrider och vänder de rationellt tänkande på alternativa lösningar – ett fruktlöst grubbel.

Kommunalrådet hugger ner de av statsministern så omhuldade skogarna

I Skavlan hörde vi vår nya statsminister berätta att hon är en naturperson som älskar att vara ute i skogen, inte minst i Nacka där hon är bosatt.

Men i Lidköping är det tvärtom. Här tycks den högsta (s)-ledningen göra allt den kan för att utplåna våra tätortsnära skogar.

Vad gäller Kartåsen var vi inte ens förvarnade. Vi hade hört något om en ny infart från Riksväg 44 men absolut inget om att en hel skog skulle utplånas. Snacka om att bli tagen på sängen.

Dialogen med kommuninvånarna är ett lågprioriterat område. Det är bättre att de stackarna blir överkörda, utan att signalera om omedelbar fara.