Ett bra sätt att mildra cementkrisen

Förbjud omedelbart oskicket att låta belägga stora delar av villatomten med stenplattor.

Dessa plattor innehåller cement och hör absolut inte hemma i våra trädgårdar. En trädgård skall givetvis domineras av grönska, gärna med ett överflöd av nyttoväxter.

Cement skall enbart användas till ändamål där det är svårt att hitta annat lämpligt material – som broar, tunnlar, bostadsbyggande och slipers.

AB Skånska Cements kalkbrott vid Råbäck Kinnekulle. Foto Västergötlands Museum.

Bloggaren gör som Marjasin – klipper och klistrar

Men bloggaren hoppas att han inte skall hamna i klistret för det mixtrande han har ägnat eftermiddagen åt.

Att han är nära släkt med sin bäste kompis, det visste han redan.
Men dagens klipp visar att de är släkt på ännu ett sätt (utöver de två som är kända sedan tidigare).

Dagens nyupptäckta gemensamma anfäder föddes i Luneback Habo och i Svalefjäll Härja i mitten av 1700-talet.

https://habotorp.se/torp/flatered/lunnebacken/

Nu återstår det att se om ”upptäckten” överlever kompisens granskning! Det skall man absolut inte ta för givet.

Det bör tilläggas att gensaxen icke har kommit till användning.

Boettöppnare

Med min boettöppnare byter jag batteri i min fars gamla klocka. Bytet kostar inte mer än batteriet (39 kr). Hade jag gått till någon av stadens urmakare kunde det ha gått på 250 kr.

Jag är inte helt säker men klockan kan ha använts på den tiden när min far var lokförare. Och vad jag minns kom han så gott som alltid fram i rätt tid.

Inte en enda alkoholslatt…

…må serveras på de restauranger som har koppling till kriminella MC-gäng.

När en kommun inte agerar enligt regelverket kan Länsstyrelsen komma och banka på dörren till Kommunhuset.

De utsända tjänstemännen använder sig av SLATT-metoden:

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/andts/tillsyn-inom-alkohol-och-tobak.html

Alkohollagen:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/alkohollag-20101622_sfs-2010-1622