Dr Köster skräder inte orden när han avhandlar Regionens överbefolkade Koncernkontor

Idag har vi (och tusentals andra) demonstrerat för ett bevarande av akutverksamheten vid Skaraborgs Sjukhus i Lidköping.

Demonstranten Jakob hade faktiskt tagit sig till Stadsträdgården ända från Hässelby Strand!

Medicine doktor Michael Köster skrädde inte orden när han kom in på de ”Luftslott av meningslös verksamhet” som horderna av sjukvårdsbyråkrater ägnar sig åt.

Om vådan av att alltemellanåt ta sig ett järn

Det är populärt att inmundiga alkoholhaltiga drycker i vårt land. Men ett sådant beteende är förenat med allvarliga risker.

Nu har det uppenbarats ytterligare en sådan risk. Alkoholförtäring leder till att järnhalten ökar i hjärnan. Som en följd av detta ökar risken att drabbas av degenerativa sjukdomar, som Alzheimer och Parkinson.

Ingen alkoholkonsumtion är riskfri. Att hålla sig spik nykter borde vara en självklarhet, precis som att använda bältet i bussen och att fimpa för gott.

Mer om alkoholens hälsopåverkan:

Lelle Jul med Höken och Biskopen

Kyndelsmässoafton kallas i Västergötland Lelle Jul (Lilla Julafton). Och nu skulle det som fanns kvar av julmaten ätas upp.

I almanackan infaller Kyndelsmässodagen den 2 februari.

Wilhelm Robsahm firade 1855 denna qwäll tillsammans med ”Höken” och ”Biskopen”. Bl.a. dracks det Toddy.

Biskop Bengtsson var grannen och mjölnaren Lars Bengtsson på Biskopskvarn.

Höken var gästgivare Höök på Flata gästgiveri.

Enligt SAOB är Kyndelsmässoafton (men bara i vissa trakter) dagen före Kyndelsmässodagen.

C: KYNDELSMÄSSO-AFTON. (-mässe- 1621. -mässo- c. 15401923) (numera bl. i vissa trakter) dagen före kyndelsmässodagen. OPetri Kr. 317 (c. 1540)Om hönan ej får takdropp kyndelsmessoafton, får axen ej vatten vårfrudagsafton. AntT VII. 2: 36(1883; fr. Smål.)

-DAG. (-mäss- 17401915. -mässe- 15461567. -mässo- c. 1540 osv.jungfrun Marias kyrkogångsdag; särsk. i adverbiella uttr. (med l. utan prep.), förr vanl. i sg. obest. OPetri Kr. 317 (c. 1540)Lius (vigas i katolska kyrkan) om kindermesso dagh. LPetri Kyrkiost. 84 b (1566)Regnar thet Kyndermässo Dagh / Medh Wintren tager thet ey lagh. IErici Colerus 1: 29 (c. 1645)Kyndelsmässodagen kallas lilla Juhl. VästmFmÅ 15: 13 (1775)SvEvangelieb. 387 (1921)

För 50 år sedan blev folk upprörda när skogarna skövlades


NLT 1973.

Men nu för tiden blir istället många upprörda för att några (typ bloggaren) understår sig att bli upprörda över att de tätortsnära skogarna skövlas.

Sådana människor vill tydligen hellre ha en stor bilhall att spankulera i än en grönskande skog.

Skräckexemplet är det som hänt med Kartåsskogen de första kilometrarna efter Skararondellen, i riktning Skara.

Det som hände ledde till att bloggaren inte röstade på (s) i kommunalvalet.

Jag önskar mig en Sebastopolväst

Wilhelms dagbok den 11:e oktober 1855:

”Man har nu nöjet att uti Aftonbladet läsa utförliga berättelser öfver hur det tillgick wid Sebastopols intagande, det måtte i sanning warit förfärligt, öfver 10.000 man stupade å båda sidor. Den som fått åskåda striden, huru oändligt gärna skulle jag icke welat det.” (Sebastopol måste ha varit dåtidens namn på Sevastopol).

Wilhelm Robsahm stod (precis som de flesta andra svenskar) på de västallierades sida (Osmanska riket, Storbritannien, Frankrike och Sardinien) i Krimkriget 1853-1856. Fienden var (då som nu) Ryssland.

Först efter mycket blodiga strider lyckades britter, fransmän och turkar storma Sevastopol, huvudstaden på Krim. Strax därefter undertecknades freden.

Det var under Krimkriget Florence Nightingale blev känd som  The Lady With the Lamp”.

För att manifestera Alliansens framgångar i kriget beställde Wilhelm en ”Sebastopolsväst” hos skräddare Lundgren.

Kanske ville Wilhelm demonstrera sina politiska sympatier med detta klädesplagg.

Det kanske vore något, att börja kränga Sebastopolvästar.
Bärarna av sådana plagg skulle visa att de helhjärtat stödjer Ukrainas lidande befolkning.

SD:s rysskopplingar utgör en akut säkerhetsrisk

Sverige är i fara 

https://www.aftonbladet.se/a/jlKMyn

Artikelförfattare:

Andreas Johansson Heinö, doktor i statsvetenskap och förläggare Timbro förlag. 
Carl Melin, doktor i statsvetenskap och socialdemokratisk debattör
Patrik Oksanen, journalist och senior fellow på tankesmedjan Frivärld
Daniel Poohl, vd och ansvarig utgivare Expo
Willy Silberstein, f.d. journalist
Ulrica Schenström, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores
Jan Scherman, diversearbetare och tidigare vd på TV4

Misslyckad spaning efter en grön komet

Igår kväll spanade en kompis och jag efter kometen C/2022 E3 (ZTF)

Men vi såg varken kometen eller svansen av densamma, trots ihärdigt kikande. Vi får skylla på den tilltagande månen (och ev. åldersrelaterad skumögdhet).

DN:


SAOB om tistelstång: Anordning för anspännande av två (l. flera) dragdjur (i sht hästar) för fordon l. redskap: mellan (de närmast framför fordonet osv. uppställda) dragdjuren löpande stång (se d. o. k) som i sin främre ända fastgörs vid seltyg l. ok o. dyl. o. i sin bakre ända sitter fast l. kan fastgöras vid fordonet osv.; äv. bildl. Carlvagnen(.) Vagn med stjernblank tistelstång / med hjulspik af gull / .. blir dig ej den blåa vägen lång? Tegnér (TegnS) 7: 148 (1841). Tistelstång i åkdon göres af björk, någon gång i brist derpå af seg gran. Cnattingius(18791894). ”En brun och en svart” kunna nog dra rätt bra ihop äfven vid äktenskapets tistelstång. Hedenstierna FruW 57 (1890). De fyrhjuliga (gatubevattnings)vagnarna levereras antingen med tistelstång för två hästar eller också med skaklar för en häst. HufvudkatalSonesson 1920, 7: 112. Missödet, att tistelstången till hennes vagn gått av. Dahl Leskov DÄtt 140 (1953).