Långfilmen om Karl-Bertil är vassare än sagan om honom


Vi har sett långfilmen Karl-Bertil Jonssons julafton. Och den var riktigt bra, och faktiskt ännu vassare i sin samhällskritik än Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton!

Gamle Lars har haft ett storartat kalas

”Gamle Lars” har fyllt år. Det firades i den lokal som har fått sitt namn av skeppet på målningen:

Det var gott om Kållandsbor i festlokalen, och kanske en och annan från ön där utanför:

Och kören (där Lars i vanliga fall är en viktig aktör) sjöng så vackert för jubilaren:

Hertigen av Västergötland övervakade den hellyckade tillställningen:

*Uttrycket ”Gamle Lars” myntades av en Skarabo som jobbade med Lars på en känd Galeas. Och vid namngivningen var han bara hälften så gammal som idag.

Men nu kan man stryka ”Gamle”. Lars är onekligen ungdomen personifierad!!

Klen-Anders klenas in med lera – och blir Stark-Anders!!

Om historierna bakom Kurorternas hälsobringande krafter. Här om gyttjebadandet:

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning: Drängen Klen-Anders, så kallad för att han var ynklig och värkbruten, lomhörd och skumögd, sänds ut med de andra för att söka efter storbondens finaste häst. Klen-Anders drogs ut mot kärret där hästen fastnat i gyttjan. När han efter många mödor kom hem till gården med hästen var Klen-Anders helt nersmord med leran och de andra drängarna drev med honom och gned in honom med gyttjan igen när han försökte tvätta sig ren. Och naturligtvis fungerade detta tidiga gyttjebad med massage mirakulöst snabbt. Ny kraft strömmade genom hans kropp, han fick igen både syn och hörsel, och tog en snabb hämnd på sina plågoandar. Därefter fick han heta Stark-Anders.

Hämtat ur boken ”Ett paradis på jorden, om den svenska kurortskulturen”

Tallar som fick smaka på riset

Snön som föll förrförra helgen gick hårt åt tallarna. Många grenar knäcktes. Stockholmsområdet drabbades hårt, inte minst då Världsarvet Skogskyrkogården.

Men även tallarna i Villa Giacominaparken i Lidköping har fått ”smaka på riset”!

Det är viktigt att framhålla att det här absolut inte handlar om de småpojkar som understundom kallas tallar!

Nu vet vi hur effektivt lecanemab är mot Alzheimers sjukdom

Resultaten, som presenteras i samband med en alzheimerkonferens i San Francisco, styrker de preliminära besked som företaget bakom det experimentella läkemedlet lecanemab annonserade i september.

https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2022/11/30/bioarctic-bioarctics-partner-eisai-presenterar-resultat-fran-fas-3-studien-clarity-ad-med-lecanemab-pa-alzheimerkonferensen-ctad.html

I studien visade lecanemab konsistenta resultat över flera kognitions- och funktionsskalor, samt subgrupper (ras, etnicitet, komorbiditeter). Behandling med lecanemab visade 31% lägre risk att fortskrida till nästa sjukdomsstadium enligt CDR-skalan (Hazard Ratio: 0,69). En analys av lutningen av kurvan baserat på data för CDR-SB extrapolerat till 30 månader visade att det tar 25,5 månader för lecanemab att nå samma nivå som placebo når vid 18 månader. Detta tyder på en 7,5 månaders långsammare sjukdomsutveckling. Modellsimuleringar baserat på Fas 2b-studiedata tyder på att lecanemab kan bromsa sjukdomens progression med 2,5-3,1 år och har potential att hjälpa människor att stanna i de tidigare stadierna av Alzheimers sjukdom längre. Dessutom bibehölls den hälsorelaterad livskvaliten i större grad och grad av ökad belastning på vårdgivare minskade med mellan 23-56%. Samstämmigheten av data sett till kognition och funktion, sjukdomsprogression, hälsorelaterad livskvalitet och upplevd börda för vårdgivare visar att behandling med lecanemab kan ge meningsfulla effekter för patienter, vårdgivare, läkare och samhälle.

Nu har hela studien publicerats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine, vilket också innebär att resultaten har granskats av andra forskare.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2212948?query=featured_home

En seger för förnuftet

Ett av skälen till att jag inte röstade på (S) i kommunalvalet var att partiet ville flytta den kulturhistoriskt värdefulla idrottsplatsen på Framnäs till Ågårdsskogen (och därmed låta skövla ännu mer skog).

Betongpolitik är dessvärre ett kännetecken för (S) på lokalplanet.

Nu har den nya majoriteten (där S inte ingår) bestämt att Framnäs IP inte skall flyttas, utan utvecklas. Och det är verkligen en seger för förnuftet, och givetvis även för de båda partier som har verkat för att bevara Framnäs IP (dvs V och L).

De goda nyheterna är få i vår värld, men den här uppskattas säkert av många lidköpingsbor!

Det skulle inte förvåna om det var C. Järkeborn som fick Klabbes lag att byta sida genom, detta genom att locka med ickeflytt av Framnäs IP.