Tre barnbarn, men inget muller

Med Göingebarnbarnen på Djurgårdsudde.

Åskan vågade sig inte in i Ullersund utan höll sig över Dalbosjön, något som gjorde att farfar kände sig aningen nedslagen. Men i övrigt var han på ett blixtrande gott humör!!!

Krigsflygskolan i Axvall och Lagman Azur från Härja

Bland det första som blev nedtecknat på inhemsk mark var landskapslagarna.

Västgöten Azur från Härja (mina gamla hemtrakter) var lagman i början av 1100-talet. Han stod för den stora bedriften att framföra hela västgötarnas lag – muntligt och ur minnet – på en och samma dag.

Det var den enda gången och aldrig mer, för han dog kort därefter.

Ett sekel senare sattes lagen äntligen på pränt (då på latin). Den som stod för den bedriften var Birger Jarls äldre bror.

Azur omnämns på sidan 8 i detta nr av Föreningen för Västgötalitteratur:

På sidan 18 i samma skrift kan man också läsa om hur Västgöta regementes gamla övningsfält vid Axvalls stationssamhälle år 1912 blev Sveriges första militära flygfält, och platsen för rikets allra första krigsflygskola.

De nationella utdöendena av två fjärilsarter är skämmigt för Naturvårds­sverige 


När fjolårets eftersök av de båda fjärils­arterna veronika­nätfjäril och kronärtsblåvinge nu sammanställts står det klart att de för tredje sommaren sedan 2018 inte har återfunnits någonstans i Sverige. De får därmed betraktas som utdöda i landet. Reaktionerna har varit beklagande från både biologer och allmänhet.

https://www.svd.se/a/47PMPE/debattorer-tva-fjarilar-borta-det-maste-fa-konsekvenser

Tyvärr är det nu fler fjärils­populationer som befinner sig på randen till utdöende nationellt liksom även regionalt. Ett exempel är mnemosyne­fjärilens tynande population i Blekinge. En av Sveriges största dagfjärilar. En art som vi förbundit oss att uppnå en gynnsam bevarande­status för enligt EU:s art- och habitat­direktiv. Den får inte tillåtas försvinna från något län.

SvD fördjupar sig i ortorexia nervosa

Vi har en global västerländsk trend med ett allt större fokus på hur vi ska äta och leva för att få ett längre liv.

För vissa går upptagenheten kring hälsa överstyr. Vardagen fylls av rutiner och huvudet proppas fullt av regler om vad man får och inte får göra.

https://www.svd.se/a/eEQvQK/forskarna-inte-overens-ska-ortorexi-bli-en-diagnos

Att ha en sjuklig besatthet av hälsosam kost har ett namn inom forskningen: ortorexia nervosa.

Det finns ännu inte en enhetlig definition av ortorexi, men i Sverige används begreppet många gånger för att beskriva besatthet av hälsosam kost i kombination med överdriven träning.

Tips för drabbade:

En sexman upprätthöll ordningen i socknen

En sexmänning är är en släkting i sjätte led, det vill säga barn till femmänningar, pysslingbarn. Sexmänningar är barnbarns barnbarns barnbarn till en gemensam ana.

En sexman är något helt annat. Denne valdes vid sockenstämman och hade (bl.a.) till uppgift att tillse att ordningen i socknen och i kyrkan upprätthölls.

En tolvman (vald enligt ovan) var en nämndeman vid häradsrätten, som i sin tur leddes av en häradshövding (eller en vikarierande lagläsare). Häradstinget sammantrödde normalt sett tre gånger per år, vid ett vinter-, ett sommar- och ett höstting då tvister eller brottsmål avhandlades.

Undrar vilka straff min morfars morfar utdömde:


En sockenstämma sammankallades och leddes av socknens (eller stadens) präst. Vid stämman avhandlades frågor rörande församlingens ekonomi och här utdelades även skamstraff och böter till de som hade begått sabbatsbrott

https://digitaltmuseum.se/021017056123/vissefjarda-sockenstuga

Kärnkraft är ett nödvändigt ont. Vindkraft är ett onödigt ont.

Så skriver Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik, i SvD Debatt:

https://www.svd.se/a/qWqa7g/jan-blomgren-inga-starka-tekniska-argument-for-vindkraft

Nedanstående är några brottstycken ur artikeln och alltså inte mina (Bengts) egna ord och tankar

I alla länder har man byggt upp elsystemen med planerbar produktion som bas – el som går dygnet runt, året runt, och som vi själva kan reglera. De senaste åren har ett antal länder, inklusive Sverige, lagt ner planerbar produktion och ersatt med icke planerbar. I Sveriges fall har vindkraft fått ersätta kärnkraft.

Detta har skapat svåra obalanser i elsystemet, eftersom de stora och tunga generatorer som finns i kärnkraftverk och stora vatten­kraftverk är själva ryggraden i att skapa ett stabilt elnät.

Jag har i femton år i många sammanhang ställt frågan på vilken punkt vindkraft är tekniskt sett bättre än andra fossilfria tekniker att skapa el. Hittills har jag inte fått ett enda svar. Alla argument handlar om etik, ekonomi, miljö eller klimat, med varierande trovärdighet. Allt detta är viktigt, men den första frågan när man ska producera el är teknisk: fungerar detta väl? Jag har hittills inte hört ett enda starkt tekniskt argument för vindkraft, men ser glatt fram emot att få höra ett. Till dess bedömer jag att påståendet att alla kraftslag behövs är grundat på önske­tänkande.

Södra Sveriges elsystem i dag kan sammanfattas brutalt:

Kärnkraft är ett nödvändigt ont.

Vindkraft är ett onödigt ont.

I ett europeiskt perspektiv är bara litauerna mer benägna att bli fulla än svenskarna 


Ann Heberlein minns midsommarfirandet i Rättvik som skulle bli så fantastiskt – men som spårade ur redan vid sillunchen, då den för henne obekante mannen vid hennes högra sida frågade om hon var hågad för en trekant. Senare på kvällen störtdök den överförfriskade värdinnan, bärande på en präktig jordgubbstårta, från trappan rakt ned i rabatten. Kvällen kröntes av ett slagsmål mellan två män i sextioårsåldern.

https://www.svd.se/a/66E8gr/ann-heberlein-darfor-flyr-jag-landet-pa-midsommar

Midsommarafton är en tillställning marinerad i alkohol. Därvidlag skiljer sig midsommar inte nämnvärt från andra svenska högtider. När svenskar firar jul, påsk och valborg ska flaskorna fram och procenten höjas. Allra mest dricks det dock på midsommarafton. Dagen före denna afton ringlar köerna till Systembolaget långa och försäljningen av öl, vin och brännvin slår i taket. Det är sannolikt en förklaring till att det är en helg som präglas av våld och misshandel. Det ymniga intaget av alkohol är säkert också en bidragande orsak till att barnalstrandet skjuter i höjden under midsommarhelgen.

Sverige, tillsammans med andra länder i norra Europa och Ryssland, tillhör det så kallade ”brännvinsbältet”, där vodka och brännvin konsumeras snarare än vin. Drickandet i brännvinsbältet syftar till att uppnå ett i det närmaste narkotiskt rus, vilket skiljer det från det mer civiliserade, sociala drickandet som är typiskt för öl- eller vinproducerande länder.

Resultatet av drickandet blir inte sällan ett sjöslag, stillöst snusk, sammanbrott, tårar och handgemäng. Själv har hon fått nog. Sedan några år tillbaka föredrar hon att befinna sig utomlands när årets blötaste fest går av stapeln

Har de styrande fått pippi??

Den frågan ställer sig Pippi Långstrump. Ställa in bussturerna på eftermiddagar och kvällar för något så totalt miljövidrigt och urbota helkorkat som PBM!!

Och vi som kommer från barnpassning i Limhamn en av de kvällarna! Nu måste vi promenera med vår packning i ca 50 minuter, från hållplatsen vid Framnäs C till bostaden i Stenhammar!

Jag önskar att Pippi kunde suga tag i den där Kjelle Power och slänga iväg honom dit där han hör hemma – dvs på 1950-talet!!