Die dummen Schweden

Så brukar tyskarna säga om oss svenskar. Så har de gjort ända sedan 30-åriga kriget. Men man kan undra om inte islänningarna är ännu dummare:

Det har rapporterats att allmänheten har gått långt in i ett riskområde vid utbrottsplatserna i Geldingadalur, och till och med in i ett smalt område mellan lavatungor. Om de plötsligt skulle bli omringade av lava är chansen till räddning minimal. Och nya sprickor uppstår hela tiden, sprickor som har direktkontakt med Jordens inre.

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/04/11/fara_inn_a_haettusvaedid/

Forskning visar faktiskt att människor här uppe i Norden tappar i IQ:
https://www.fokus.se/2017/12/die-dummen-schweden/

Men SD har ökat kraftigt under samma tid, och det är inte svårt att inse sambandet.

DosPac, nej tack!!

När jag beställde läkemedel via apoteket.se nu senast (kan vara billigare än det upphaussade Apotea!) fick jag med en lapp i lådan. Där fanns ett erbjudande om att få läkemedlen delade i påsar.


Ett liknande system används inom äldreomsorgen. Det systemet bygger på att en läkare eller distriktssköterska står för ordinationerna. Apodossystemet försörjer horder av sjukvårdsbyråkrater, under det att läkarna anser att det är ett djävulens påhitt.


Men vad gäller DosPac verkar det bygga på mina samlade recept. Och då kan det ju finnas med preparat som är utsatta och preparat där det har skett en dosjustering.

Livsfara kan således uppstå. Givetvis kommer jag inte att nappa på erbjudandet. Dessutom intar (varför säger en del att man äter medicin, det handlar väl inte om ett livsmedel) jag bara ett enda av läkare ordinerat preparat. Resten är egenmedicinering (bl.a. genom att jag delar en Bamyl på 500 mg till flisor på cirka 75 mg). DosPac-verksamheten skulle sannolikt klappa ihop om det ställdes inför en sådan vansklig uppgift, dvs tvingas packa och tacka för sig.

Vägen till Klockrike ”går igen”


Efter Kaffeologi väntar en ny läsupplevelse. Här nedan finns en länk till recensionen i SvD.

https://www.svd.se/fortrollande-fragment

”I bokens sista del parafraseras återigen Martinson, där vännerna Lålle och Nödlund vandrar genom ”det feodala landskapet”, och i ett av de sista partierna kallat ”Vägen till Krondike” konstateras: ”Nån mening finns inte. Eller rättvisa. Inget hopp. Inga utsikter. Det finns bara krumbukter. Och nya krumbukter. Liv och död och snedfördelning. Och göra så gott man kan i förödelsen. Och så konsten då. Om det så är ett grytunderlägg.”
Så sant. Och jag tröstar mig lite med Gunnar Ekelöf, som i sin BLM-recension 1949 av ”Vägen till Klockrike” tillstod att han inte till fullo förstod den surrealistiska sekvensen i romanen: ”En stor och givande bok inför vilken en kritiker måste känna fåfängligheten i varje kortsiktigt försök att göra den rättvisa.”
Det gäller i någon mån även denna roman.”

Gain-of-Function kan ligga bakom tillblivelsen av sars-cov-2

Den här ”långläsningen” i SvD är spännande, men framförallt skrämmande.

https://www.svd.se/outredda-sparet-i-jakten-pa-virusets-ursprung

Det forskas på metoder för att förstärka egenskaperna hos coronavirus för att ligga steget före vid framtida pandemier. På så vis kan man lära sig om framtida hot och snabbt utveckla vacciner. 

Metoden kallas för Gain-of-Function, ofta förkortat GoF. Sedan länge är det kraftigt omdiskuterat att göra virus farligare för människor – konsekvenserna kan bli förödande om ett virus läcker ut.

Ingen skall dock inbilla sig att diktaturens företrädare i Peking skulle gå med på att WHO får gå till botten med frågan. WHO tillåts inte ens knysta om saken.

I totalitära stater finns det bara en sanning – den som behagar regimens portalfigurer.

Explosivt utbrott

På Island befarar man att det kan bli nya utbrott, söder om de tre nuvarande.

Vulkanutbrottet i Karibien övergick i en explosiv fas under dagen

Från en islänning som Anne lärt känna under sina resor till Seattle har vi fått en historik över stora utbrott på Island, från tiden då ön började befolkas och fram till nutid:

https://www.iceland360vr.com/10-largest-volcanic-eruptions-in-iceland/

Om vådan av att tillverka covid-19-vaccin av apvirus

I AstraZeneca använder man sig av ett apvirus för att föra in genen för antigenet i cellen. ”Vaccinen består av ett försvagat ofarligt virus där man har satt in en gen som kodar för ett antigen. Viruset kommer att tas upp av kroppens celler, där genen kan uttryckas och ger upphov till det önskade antigenet, som i sin tur sätter igång ett immunsvar.”

Detta förfaringssätt tycks kunna leda till ytterligare ett livshotande tillstånd, kopplat till AstraZenecas vaccin:

https://www.svd.se/flaggar-for-ny-farhaga-om-astravaccin

Ur artikeln i SvD:

Ett fåtal personer som fått vaccinet har senare drabbats av en ovanlig åkomma där de minsta blodkärlen springer läck. Dessa läckage – så kallat kapillärläckagesyndrom – orsakar i regel svullna vävnader och sänkt blodtryck. I förlängningen kan det orsaka organsvikt och vara livshotande. De fem fallen har rapporterats in från något eller några europeiska länder till EMA:s databas.

Bloggaren: Glöm inte att även HIV-viruset kom från just schimpanser: Numera är de flesta forskare överens om att viruset förmodligen spreds från schimpanser till människor under 1930-talet i området kring Kamerun och Kongo-Kinshasa. 

Om varför kaffesystrarna äro så harmsna och lättrörda

Ur den snart utlästa Kaffeologi-boken:

Läkaren Henrik Berg sammanfattade i sin Läkarebok från början av 1900-talet de största riskerna med att inmundiga kaffe och te i större mängder:

  1. Livskraften ödelägges
  2. Matsmältningen skadas
  3. Nervsystemet angripes med följder som förslappning, nervsmärtor, neurasteni, och hysteri. Hjärtat pulserar snabbare, af stora doser blir dess verksamhet oregelbunden. Kaffeförgiftning dödar genom hjärtförlamning
  4. Moralen påverkas. Retligt lynne, tillika med muskeldarrningar och sömnlöshet måste skrifvas på kaffets och teets konton. Vår tids nervositet och kinkighet bero hufvudsakligen på kaffe och te. Kaffesystrarnas matsmältningsorganer befinna sig i ett tillstånd av kronisk rubbning, som återverkar på hjärnan och alstrar en harmsen och lättrörd sinnesstämning.

Kaffeologi-boken har ett annat budskap: De enda som bör dra ner på kaffedrickandet är gravida och de som har lätt för att drabbas av ångest och oro. De gravida bör faktiskt minska kraftigt på kaffedrickandet.

I övrigt är det mest bara fördelar. Kaffedrickare lever längre. Risken för att drabbas av Diabetes Typ-2 och Parkinson minskar betydligt hos kaffedrickare liksom risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom och död därav. Kaffe förstärker effekten av smärtstillande läkemedel. Möjligen minskad risk för allvarliga leversjukdomar och demens. Minskad risk för gikt. Något förbättrad lungfunktion. Lindrar astmaanfall.

Det där med hjärtförlamning kan vi nog glömma, liksom detta med att kaffemostrarna skulle kunna bli kinkiga och harmsna.

Men drick för allt i världen inte kokekaffe, om livet är dig kärt!!!