Ett mobilt barnbarn

Majlis ägnar sig åt mobila aktiviteter i Hässelby Strand. Varken farfar eller skärpan på hans mobil hinner med.

7E993D22-7F4C-4FA3-80D2-50CCC6DFE2CC