Bli hemma!

Thailand har nu fått sitt andra konstaterade fall av Wuhan pneumonia. Således ytterligare en anledning att inte flyga över halva jordklotet på sin semester.

Jag vill tillägga att jag även nogsamt följde MERS (Middle East Respiratory Syndrom) de första åren efter att sjukdomen upptäcktes i Saudiarabien 2012.

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5772

Det viruset benämns ”MERS-CoV”, det från Wuhan ”2019-nCoV” virus.

MERS kommer från kameler, SARS och Wuhan-viruset har sitt ursprung bland fladdermöss.