Gammalt nyord

I boken ”Liljecronas hem” använder sig Selma Lagerlöf av ordet ”äppeltrånad”.

All hennes längtan till barndomshemmet Mårbacka och glädjen över att ha återtagit det ryms i detta underbart nyskapande ord.

Foto Wikipedia:

614F6AA4-FEBA-498E-85F6-3A8B79B124A8

Äppelträdgården får också sista ordet i romanens så ljuva slutackord.
”Det blev så tyst i trädgården där äppelblommen välvde sig som ett brudpäll över de unga människorna”.