Kollektivtrafiknytt

Västtrafik har äntligen lyckats få fram en ny informationstavla vid Resecentrum. Den gamla stod där sönderslagen i nästan ett helt år. Nu får vi hoppas att bygdens alla ”halbstarkar” ställer undan sina släggor.

Kvinnan på fotot är jag släkt med. Vi har båda våra rötter i trakterna av Härja och Velinga.

828A7237-6140-443D-B463-A044B9259E91

I min fars gamla almanacka hittade jag ett foto från en tid då vi fick klara oss utan digital kollektivtrafikinformation:

869668B4-3DA9-4B3F-87A9-7A3EE8BA7ED2

Det har kommit en nytt hjälpmedel för den som vill färdas miljövänligt i Europa. Den ligger redan på hemskärmen med vackra Tormestorp vid Göingeåsens västsluttning som bakgrund:

https://trainplanet.com/sv/

83EC3F58-860A-4DD5-8FCE-79770E18C2BB