Skall dammluckorna klara av att stå emot trycket? Och kommer sjukvården att göra det?

99658A16-CE36-4F7F-B6B0-EB3B6CC63992

Björn Olsen i morgondagens SvD:

https://www.svd.se/kina-tror-epidemin-snart-ar-over–professor-skeptisk

Coronavirusutbrottet är snart över och den ekonomiska effekten blir kortvarig, detta enligt Kinas ledning.

Men Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, är skeptisk.

– Om kineserna vet något som vi inte vet, då är det fantastiska nyheter. Då har vi klarat oss precis på klippkanten. Men jag tror det när jag ser det, säger Björn Olsen.

Han tror att 67 000 fall bara är toppen av ett isberg och att det verkliga antalet kan vara långt högre, men att många har så pass milda symptom att de kanske inte ens har sökt vård. De kan dock ändå smitta andra som eventuellt drabbas hårdare.

– Rapporterna om en smittad i Egypten gör mig djupt bekymrad. De har inte alls någon infrastruktur för att ta hand om och isolera smittan på samma sätt som exempelvis Singapore. Och Egypten är också ett land med väldigt många människor, säger Björn Olsen.

Även om han hoppas att den kinesiska ledningen har rätt så anser han att det mest sannolika scenariot dessvärre är att coronaviruset kommer att sprida sig brett över världen, det vill säga att det kommer att handla om en pandemi.

Och då är liksom dammluckorna öppna, då kommer även Sverige att drabbas, säger Björn Olsen.

”This is the virus I fear the most.”
Professor Neil Ferguson leading coronavirus fight in UK says it’s not absurd to forecast 400,000 UK fatalities.

För Sveriges del skulle det isåfall kunna handla om ca 75.000 dödsfall, nära dubbelt så många som under Spanska sjukan.

Budskapen som Björn Olsen och Neil Ferguson framför bör man rimligen ta till sig. De vet vad de talar om och kan inte betecknas som alarmister.

Vi f.d. sjukvårdsanställda, som med ålderns rätt njuter vårt otium, måste kanske sluta med det inom kort.

I bästa fall blir vi ”tvångsrekryterade” för att klara ett enormt patienttryck. Det alternativ som står till buds är ännu värre, särskilt om våra i lungorna belägna ACE-2-receptorer är tillräckligt många till antalet.