Om moderaternas hjärtlösa arbetslinje

De som har drabbats av sjukdom har det inte särskilt lätt i arbetslinjens förlovade land, ett land där endast hårda bandage erbjuds alla långvarigt sjuka.

En psykoterapeut ger här ett genmäle mot en ledare i den numera så mörkblå avisan NLT.

Man måste betänka att många av de som har drabbas av t.ex. stressrelaterade åkommor, som utmattningssyndrom, indikerar att ett basalt feltänk är förhärskande i vårt samhälle.

Det första vi således behöver göra är att frikoppla individen från ansvaret för att det har blivit som det har blivit. Sjukan sitter i själva verket i hela samhällskroppen, en kropp som har invaderats av mörkblåa och, inte sällan, så totalt iskalla och hjärtlösa griller.

42E5C664-1507-4964-BD60-2512C7EC3274