Upprörande rörande rörfirma

Idag tog vi lokalbussen ner till centrum. Ett av våra ärenden var att införskaffa ett brunnslock till duschen.

Vi var tvungna att runda ett nytt vräkigt åbäke till firmabil för att nå entrédörren till butiken. Men det var inte bara namnet på firman som fanns på bilen. Där stod även FUCK GRETA!!

Vi tvärvände givetvis och kommer aldrig någonsin mer utnyttja denna så genomausla firmas tjänster.

Alla vet vilken Greta som avses. Hon är fortfarande ett barn och den vidriga uppmaning som finns att läsa på fordonet borde rimligtvis strida mot alla normala människors rättsuppfattning.