Skrämselhicka

Utvecklingen avseende coronaviruset ger mig skrämselhicka.

”UNCONFIRMED RUMORS say that there may be up to 2,000 cases of coronavirus in Iran, with reports of 20+ dead.”

Ovanstående är bara en av nattens oroande virusnyheter. Det tycks som om smittspridningen nu sker explosionsartat.

Jag antar att det är fler än jag som börjar frukta för sitt eget och för andras liv.