Verdens Gang om läkarledd smittspridning

En läkare på Ullevåls sjukhus i Oslo hade varit på semester i Norditalien.

Trots att hen kände sig dålig redan natten till måndag gick hen till jobbet på ögonkliniken både under måndagen och tisdagen.

Nu har det visat sig att läkaren i fråga är smittad av det nya coronaviruset.

Hen hann träffa många patienter och medarbetare under de två sjukdagarna på jobbet.

Nu måste hundratals personer låta testa sig.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/y3rBoJ/ansatt-paa-ullevaal-sykehus-smittet-av-coronaviruset

De som kommer från ”riskområden” måste man hålla ögonen på. Den här medicinskt högt utbildade personen blir underkänd i smittskyddslära. Ett VG är totalt uteslutet.