Ord och inga visor (och definitivt inget snömos)

…från världens kanske främste expert på smittspridning, professorn och epidemiologen Marc Lipsitch vid Harvarduniveritetet i Boston:

https://www.svd.se/skracken-for-att-fastna-ar-storre-an-for-att-bli-smittad

8AD33C30-69D6-4F61-A90C-558DFEC8D411

6C115373-91A9-4B22-9F1A-03AD2308F102

5 miljarder drabbade. Det betyder 50 till 100 miljoner döda. 750 miljoner behöver sjukhusvård, av dessa behöver 150 miljoner intensivvård.

För Sveriges del tyder Lipsitch beräkningar på att det kan bli 50.000 till 100.000 dödsoffer, 750.000 kan behöva sjukhusvård, varav 150.000 intensivvård.

Det här är varken rykten eller påhitt. Mycket tyder istället på att detta är kalla fakta, fakta som är svåra att smälta – men hellre det än det snömos svenska myndigheter går ut med.