En som har passerat gränsen för det acceptabla

Han har haft mage att stå och hånflina vid den turkisk-grekiska gränsen, detta mot de arma människor som försöker fly från helvetet på Jorden.

Det påstås att människan i själva verket är en mördarapa. Vad gäller vissa individer är detta ett oemotsägligt faktum.

2EC26556-20E7-426D-836D-B7D67AC58BEE