70-minus om 70-plus

Här är det en som tar i så hen nästan spricker:

BAF80DB6-4FA0-4213-B44C-84C5430EB270

70-plus och arrogant?

Glöm då inte alla de 70-minusindivider som for iväg till häftiga skidorter (med After ski), och det så sent som de sista veckorna i februari. Redan då var det uppenbart att sådana resor var mycket riskfyllda, inte minst för alla de 70-plusmänniskor som hade vett att hålla sig hemma.

De är inte särskilt förståndigt av de som är 70 plus att ge sig in i t.ex. butiker, men ordet arrogant och dess synonymer passar betydligt bättre in på de som är fyllda efter 1950, de där som for till Alperna – och tog med sig smittan hem till Sverige.

9D370571-BEFF-4C6F-8136-5B4C8D49ACCF

Att insändaren är undertecknad med sjuksköterska känns inte bra för de äldre som behöver sjukhusvård pga att de har drabbats av COVID19.

Här i Lidköping har vi en hotell- och restaurangägare som inte ens drog sig för att köra en stor ”före studentenfest”, detta så sent som nu i förliden helg.

Denna i fredags kväll till agarplatta förvandlade restaurang kan ha varit starten för en ny hotspot.

Utgången för presumtivt sekundärsmittade bland de äldre är oviss. Så även denna restaurangs framtid.

Några plussiffror är knappast att vänta och slutet för detta pangs After Work-sittningar borde vara nära förestående.