Deltagande undanbedes

Vi har förstått att det har varit svårt att upprätthålla regelverket för beträdande av Skogshyddans café. Systemet med nummerlapp och en gäst i sänder, framropad till disken, har inte fungerat. I strid med de vi betecknar som grundläggande folkvett har besökande struntat i förhållningsreglerna och helt okontrollerat sprungit ut och in genom dörrarna.

Men nu i eftermiddag, efter stängningsdags, blev vi varse att det sitter en röd lapp fastklistrad på entrédörren. På denna uppmanas de över 70 och de som lider av kroniska sjukdomar att inte delta.

Vi funderade över innebörden i ordet delta. Deltar man när man går in på ett café?

Men vi inser såklart att syftet med anslaget är gott och att personalen med alla medel vill skydda utsatta grupper mot viruseländet.

Vi tänker att samma typ av anslag, och det utan dröjsmål, bör sättas upp på entrédörrarna till bl.a. Hjertbergs och Josefs.

Angående Skogshyddan har jag en idé: Kan man inte öppna upp den externa glasskiosken redan nu och där tillhandahålla ett visst utbud av kakor, kaffe, smörgåsar och annat lockande? Då kan ”skyddsobjekten” beställa sitt fika där, för att vid vackert väder slå sig ner i trädgården och vid otjänligt väder uppsöka Gudstjänstlokalen. Där inne ränner förmodligen inte representanter för de sekulariserade i första taget. Och lite andlig bakgrundsmusik därtill, strömmande ur högtalarna i denna lokal, torde ha minst lika god skyddseffekt som den värsta ansiktsmask.