Folkhälsomyndighetens agerande kan leda till en katastrof

Läs debattartikeln i SvD för att förstå vad det handlar om:

https://www.svd.se/bortse-inte-fran-de-basta-forskarnas-modeller/i/senaste

Data från IHME i Seattle (omnämns i artikeln):

https://covid19.healthdata.org/sweden

Sverige kan ha över 13.000 döda i slutet av juli, i värsta fall 26.000. I början av maj kan det vara så många som 750 dödsfall/dag.

Då närmar vi oss siffrorna för Spanska sjukan.