Folkhälsomyndigheten levererar…

När över 3000 har avlidit av COVID19, varav väldigt många på äldreboenden, först då kan Folkhälsomyndigheten tänka sig att personalen kan få tillåtelse att bära munskydd och visir, ”som en extra åtgärd. Det här är en avvägning man måste göra lokalt och utefter de förutsättningar man har.”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/folkhalsomyndigheten-oppnar-for-munskydd-i-aldrevarden

Men först måste personalen idiotförklaras, ännu en gång:

”Men förslaget kommer inte utan varningar. Man komplicerar och lägger till något som man inte är van vid att använda. Det kan leda till smittspridning. Dessutom kan det leda till en ökad slapphet med basala hygienrutiner…”

Det vore bra om Myndigheten funderade på sin egen slapphet, både åren innan pandemin bröt ut och framförallt månaderna efter det att fallen hade börjar dyka upp i Wuhan.

Det behövs en haverikommision så småningom. Och skall det letas syndabockar måste man börja i rätt ända, dvs uppifrån.

Att de kan stå där på presskonferensen, dag efter dag, och racka ner på fotfolket inom äldrevården – det är faktiskt rent ut sagt skamligt.

Jag vill tillägga att jag har jobbat med undersköterskor i 45 år. Vad gäller kunskaper om hygienregler och efterföljden av dessa så finns det absolut inget att anmärka på. Några anmärkningar i övrigt existerar inte heller, endast och allenast beröm!!!