Sätt munkavel på socialbyråkraterna

Dagligdags hör vi enhetschefer och områdeschefer (igår var det en stadsdelschef i Göteborg) uttala sig om huruvida personalen inom äldrevården skall ha tillåtelse att använda munskydd och annan skyddsutrustning.

Vad begriper dessa socialt utbildade chefer om sådana saker?

Är det inte de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna som skall uttala sig om rent medicinska frågor?

Det är bedrövligt att höra socialbyråkraterna uttala sig. Hade de minsta ryggrad skulle de kräva att personalen skall ha bästa tänkbara skyddsutrustning.

Sätt munkavel på socialbyråkrater vad gäller medicinska frågor. De som har att uttala sig är däremot våra MAS-ar.

Risken är bara den att även MAS-arna har förvandlats till fega nickedockor åt de politiker och myndigheter som så totalt har misslyckats med sin uppgift att skydda (den äldre) befolkningen mot en livshotande smittsam sjukdom.