Bengts fyndlåda levererar

Nu är det morbror Tage som dyker upp, yngst i den stora syskonskaran