Bloggaren kryper till korset

Igår hävdade han att han hade träffat en Eckerdal i egenskap av sjukhuspräst. Det var fel. Däremot har han träffat Gunnar Eckerdal, vid det tillfället läkare på Bräcke Diakonis Hospice i Göteborg.

Biskop Per Eckerdal har bloggaren däremot inte stött på.

Men bloggaren är övertygad om att båda Eckerdalarna anser att det är fullständigt omänskligt att människor skall behöva möta coronadöden på sjukhus utan att närmast anhörig får närvara.

Per Eckerdals valspråk som biskop var ”mitt ibland er”. Det borde t.ex. kunna tolkas på så sätt att den lidande människan och hennes behov skall stå i centrum. Sedan får Socialstyrelsens direktörer säga vad de vill.

Bonusläsning: När bloggaren gick sin utbildning var den kanske mest betungande läsningen Författningshandboken.

Den var fylld av lagar och regler. Det fanns till och med en författning om att tjänstgörande distriktssköterska hade rätt att följa med i en omnibuss, även om den var fullsatt.

Den som hade sammanställt boken med alla författningar hade samma efternamn som bloggaren.

Men bloggaren införskaffade för ett antal år sedan boken där 45.000 svenskar var listade, alla tillhörande organisationer och föreningar som hyllade Hitler och nazismen, från mitten av 30-talet och fram till krigsslutet.

Gissa vem bloggaren hittade bland alla dessa etikens totalhaverister?

Den som studerar Författningshandboken från början av 70-talet, från pärm till pärm, har svaret.

Det svaret kan vara bra att ha med sig när man hör myndighetspersoner försöka försvara det riktiga i ett döende utan anhörignärvaro.