Trädgård eller stengård?

Det är med stor tillfredställelse bloggaren noterar (med hjälp av Norra Skåne) att en uppsats med titeln ”Trädgård eller stengård?” har lagts fram vid Lunds universitet.

Birk Andersson, projektledare för Malmö stad och utbildad klimatstrateg, har via intervjuer kommit fram till att det främst är yngre föräldrar som förvandlar trädgårdarna till stengårdar, kombinerade med pooler och stora soldäck. Åtta av hundra har inte ett enda träd i sin ”trädgård”. Hårdgörandet av trädgårdarna inleddes på 1970-talet. Den biologiska mångfalden är hotad, för att inte tala om människors psykiska hälsa.

Här kan man ta del av den förnämliga uppsatsen:

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9017154&fileOId=9017164