Gör som Boris! Satsa stenhårt på rewilding

https://rewildingeurope.com

I dagens Dagens Nyheter där Greta Thunberg agerar chefredaktör (vilket säkert retar gallfeber på flygresenärer och Gekås-besökare) får vi lära oss mer om begreppet rewilding:

https://www.dn.se/varlden/darfor-kan-forvildning-av-vaxter-och-djur-stavja-klimatkrisen/

”Ett landskap där naturen tar över. Utsläppta djur som bökar runt i ekosystemen. De senaste åren har återförvildningsrörelsen i Storbritannien fått genomslag för sina systemövergripande idéer om naturvård. Nu använder till och med premiärminister Boris Johnson begreppet.

Kanske är ”rewilding” mänsklighetens bästa chans för att stävja klimat- och hållbarhetskrisen?”

”Återförvildande kan ske av både växter och djur. På växtsidan genom att låta skog växa fritt. Eller genom att restaurera exempelvis övergivna jordbrukslandskap så att artrikedomen kan frodas – för att sedan släppa taget och låta naturen utvecklas på egen hand.”

”Metoden kan återställa biologisk mångfald av arter – och samtidigt helt naturligt minska klimatskadliga växthusgaser. I en rapport från 2019 beskriver organisationen Rewilding Britain den enorma potentialen som rewilding och andra naturliga klimatlösningar har, när det kommer till möjligheten att absorbera koldioxid ur atmosfären.

– Rewilding är det kanske allra bästa sättet att adressera både klimatkris och förlust av biologisk mångfald, säger Carl-Gustaf Thulin, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU..”