Det är fult att skylla ifrån sig

Jag har alltsedan nyårsaftonen förra året följt det nya coronavirusets ”segertåg” över världen.

Redan i ett tidigt stadium var det uppenbart att Folkhälsomyndighetens agerande skulle sluta i en katastrof. De två första månaderna agerade myndigheten inte överhuvudtaget.

Men när de höga företrädarna väl insåg att det var fara å färde blev åtgärderna både otillräckliga, och delvis, direkt felaktiga.

Ta t.ex. detta med äldrevården där personalen fullständigt skrek efter skyddsutrustning, men förmenades detta. Ett annat exempel är smittspridning före insjuknande. Någon sådan förekom enligt myndigheten mycket sällan. Men sanningen är att smittspridningen är som störst från 48 timmar före insjuknandet till 48 timmar efter insjuknandet.

Misstagen har fortsatt under hösten.

Men det värsta av allt – både Carlsson och Tegnell vägrar att erkänna några fel. Däremot har de alltsedan våren hittat en syndabock – äldrevården. Denna får ideligen klä skott för Folkhälsomyndighetens, enligt min mening, inkompetenta sätt att försvara svenska folket mot detta dödligt hot.

Och tro inte att de har bjudit in eller lyssnat till alla de experter som har divergerande åsikter om hur pandemin skall bekämpas.

Här har två av dem uttalat sig: https://www.expressen.se/debatt/fhms-skuld-ar-storre-an-kommissionen-beskriver/

Jag kommer inte på någon lämplig benämning på individer som alltid har rätt, men i det här fallet har oförmågan att ändra åsikt fått fatala följer för många människor.