Hård ledare angriper FHM’s bunkermentalitet

”Det är inte prognosmissarna som är det mest klandervärda i Folkhälsomyndighetens coronahantering. Det är i stället bunkermentaliteten och vägran att tillämpa försiktighetsprincipen. Man har tidigt låst fast sig vid vissa antaganden om viruset i stället för att vara en lärande organisation. 

Två sådana antaganden är att covid-19 är en droppsmitta – alltså inte luftburen – och att smittade personer så gott som alltid uppvisar symtom. 

Det verkar inte spela någon roll vilken ny information som tillkommer. Linjen ligger fast.

Det gör ont att se hur skyddslösa många äldre är på apoteket, vårdcentralen eller bussen på grund av den svenska låt-gå-mentaliteten. 

Motargumentet från Anders Tegnell et al har varit att alla som har symtom ska stanna hemma i stället. Men dels tar det inte höjd för den asymtomatiska smitta som finns, dels struntar uppenbarligen en del människor i att de kan vara smittsamma.

Man måste anpassa kartan efter verkligheten. Folkhälsomyndigheten tycks tvärtom utgå från en teoretisk idealbild av mänskligt beteende, där ingen någonsin kliver på en överfull buss, går till jobbet med tungt huvud eller träffar människor utanför det egna hushållet. 

Det påminner närmast om den katolska kyrkans syn på kondomer. Skydd behövs ju inte om alla bara idkar avhållsamhet!

Här finns ledartexten i sin helhet:

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/tegnell-haller-inte-mattet-sa-dags-att-inse-det-nu/

Bloggaren tycker nog ändå att Expressen har gått lite väl hårt fram.

Vi måste vara rädda om varandra, inkluderande Folkhälsomyndighetens ledande företrädare.