Håll dig uppdaterad – med hjälp av SIR

Gårdagens presskonferens var en repris av den som sändes fyra dagar tidigare. Exakt samma statistiska uppgifter upprepades. De svenska myndigheterna klarar inte (i motsats till 99% av Jordens länder) att tillhandahålla sin befolkning aktuella uppgifter om det pandemiska läget.

Men som väl är finns SIR, det ideella Svenska Intensivvårdsregistret som inte är kopplat till de svenska myndigheterna och deras obegripliga snigelrapportering.

Om SIR och dess syfte: https://www.icuregswe.org/om-sir/organisation/

SVT tar uppgifter från SIR, ett register som uppdateras hela tiden, många gånger varje dag:

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-i-intensivvarden/

Någon dag före jul vårdades 280 patienter på IVA. Fem dagar senare är det fler än 315.

Det är så vi kan hålla oss uppdaterade, något som kan innebära att vi (utan hjälp från myndigheterna) agerar extra försiktigt – för att varken smitta andra eller själva bli smittade.

Visst är det fantastiskt att intensivvårdsavdelningarna, samtidigt som de vårdar alla dessa så kolossalt sjuka människor, hinner med att ge folket en momentan bild av pandemins allvar.

De som plägar framträda på presskonferenserna ger oss däremot inga nya uppgifter – från den 22/12 till den 29/12.

Efter lunch den 27/12 är IVA-fallen uppe i 322.

Som min mormor sa: ”Nu ä dä slut på jula å dä goa bröt”. Jag tillägger: ”Bli kvar hemmave”.

Här sitter mormor och morfar. Simon var 34 när Spanska sjukan bröt ut, Lisa 27. Båda klarade sig, trots avsaknad av intensivvård, och kanske tack vare – en icke existerande myndighet för folkhälsans värnande.