Efterlängtade knäppar

Redan på 90-talet kontaktade bloggaren högsta ort med en önskan om landstingens omedelbara avskaffande och ett överförande av all sjukhusvård till staten.

Svaret ligger nog och skräpar någonstans. Om det mot förmodan skulle återfinnas kommer det att publiceras i denna blogg. Att ministern inte höll med förstår säkert eventuella ”följare”.

Men nu till de båda Lidnerska knäpparna. Två tidigare ministrar önskar i ett inlägg på DN Debatt ungefär samma sak som det bloggaren fortfarande hägrar efter:

https://www.dn.se/debatt/coronakommissionen-visar-att-regionerna-bor-avvecklas/

”Det är dags att ifrågasätta om det är rimligt att upprätthålla tre skilda nivåer i den offentliga förvaltningen – kommunerna, regionerna och staten. Flertalet medborgare har dålig kunskap om vilka uppgifter och vilket ansvar som ligger på mellannivån, vilket försvårar eller helt omöjliggör ett politiskt ansvarsutkrävande.

Det politiska ansvaret bör utvecklas kring två nivåer – den lokala och den nationella, det vill säga kring kommunerna och staten. Regionerna kan avvecklas och deras uppgifter föras över till staten och kommunerna.

Staten bör bli ansvarig för hela den högspecialiserade sjukvården, det vill säga sjukhusen, medan kommunerna bör bli ansvariga för primärvården. Då kan äldreomsorgen och primärvården föras samman. Staten bör också åter bli ansvarig för utbildningen, för den regionala utvecklingen, regionalpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och glesbygdsfrågorna.”

Och tänk vad många ”småpåvar” inom Regionerna som får söka sig annan utkomst. Regionens hus i Skövde, där 500 byråkrater nu huserar, kan förvandlas till studentbostäder. SL, Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Västtrafik och allt vad de nu heter kan slås ihop till ett enda bolag, med blott ett biljettsystem.

Fördelarna är många. Det här bara ett litet axplock. Att hitta någon nackdel är däremot betydligt svårare – för den som inte är regionalt anställd byråkrat.

När bloggaren tänker efter var det faktiskt till Lars Engqvist som han skrev det där brevet – när denne var socialminister i slutet av 90-talet. Måhända att det då såddes ett litet frö som nu efter många år tycks ha slagit rot hos det forna statsrådet.

Alla de som anser att bloggaren är helknäpp kan nu ha fått sig en knäpp på näsan.

%d bloggare gillar detta: