Kollektivt politiskt självmord

Det tycks de socialdemokratiska ministrarna ägna sig åt.

Folkhälsomyndigheten var dock tidigt ute. Myndighetens företrädare schavotterade som bekant redan i februari/mars.