Rektor Holmstrand väcker minnen till liv

Helge Holmstrand var rektor på Centralskolan när jag gick där från 1961 till 1965. Klass 1 och 2 hade jag gått på den lilla Fredriksbergsskolan. Där såg vi aldrig till någon rektor. Antagligen fanns det inte ens någon sådan.

Men på den stora Centralskolan (där jag gick i klass 3 – 6) fanns således denne Helge.

Foto Falbygdens (Digitala) museum:

http://runeberg.org/vemarvem/gota65/0525.html

Vi såg honom nästan aldrig, men via klassrummens högtalare kunde vi emellanåt höra hans skarpa stämma.

Blotta tanken att pga bristande uppförande bli kallade till rektorsexpeditionen för ett möte öga mot öga med Helge fyllde oss med stor skräck.

Det som väntade de klasskamrater som kastade snöboll mot flaggan när drottning Louise avled senvintern 1965 vill man helst glömma.

Men innan besöket på rektorsexpeditionen lyfte en lärare upp en av de skyldiga från marken med hjälp av dennes öron.

Det enda som kunde mäta sig med den rädslan var att infinna sig i den lokal där skolans tandläkare huserade. Borren var remdriven och tandläkaren var tvivelsutan totalt känslokall.

Vid ett tillfälle (när jag gick på Fredriksbergsskolan) fick jag i uppgift att se till att klasskamraten Bosse inte smet från tandläkarbesöket på Centralskolan. Vi var bara åtta år…

Bosse var fosterbarn från Stockholm och hade troligen inte fått någon särskilt trygg start i livet. Innerst inne var jag minst lika nervös inför det som väntade (även jag skulle behandlas med den otäcka borren).

Vi passerade Tingshuset på vägen. Det var nog då vi bestämde oss för att det var säkrast att vi löpte linan ut.

Bosses fosterföräldrar var helreko. De hade ett småbruk strax utanför staden och en gång blev hela klassen ditbjuden.


Bloggaren står under den gröna pilen. Bosse befinner sig längst ned till vänster på samma foto. Killen som står till höger (Gunnar) var min barndomskompis. Vi gick i samma klass i hela 12 år. Fotona torde vara tagna våren 1961.