Kriminaldåren i Kreml hör hemma på Säter, inte på Krim

Hade det varit i Sverige skulle en individ med en så uttalat patologisk personlighet som den Putin uppvisar ha suttit inspärrad på Förstärkningsavdelningen på Rättspsyk i Säter, på livstid.

I 10-miljarderskåken på Krim hör han definitivt inte hemma

https://www.svd.se/vi-maste-stoppa-putin-dar-vi-kan