Göingebygdens biologiska förening ger sitt remissvar om höghastighetsbanan


Svaret präglas av en myckenhet av klokskap: