Samsynen är total

En är moderat. Den andre socialdemokrat. Men i den här frågan är åsiktsgemenskapen total.

Det handlar om det som hände under 2020. Moderaten är Olof Ehrencrona, ledarskribent på Svenska Dagbladet. Socialdemokraten är lika med undertecknad, dvs bloggaren.

Så här inleds onsdagens lysande ledare i SvD:

https://www.svd.se/vaccinet-hjalper-och-byrakratin-stjalper

Vid den här tiden för ett år sedan visade det sig att Folkhälsomyndigheten hade missbedömt pandemin. Det var en serie missbedömningar såväl av riskerna för att Sverige skulle drabbas som av smittspridningens hastighet och dödlighet. Bara några veckor tidigare hade myndigheten i ett uppseendeväckande arrogant svar till MSB meddelat att beredskapen var god och att en av FHM:s viktigaste uppgifter var att förhindra att andra myndigheter överreagerade.
Sverige var då i inledningen på vad som skulle bli den värsta medicinska katastrofen på många decennier. För myndigheterna väntade ett år av missgrepp, underlåtenhetssynder och en växande kognitiv dissonans som har skapat vad som förmodligen är den djupaste legitimitetskrisen för det offentliga Sverige på mycket länge.
Ytterst ansvarig är regeringen som lät Folkhälsomyndigheten ta ett ansvar som den saknade kompetens, kapacitet och exekutiv förmåga för att ta. Att regeringen intog sin plats i baksätet avslöjade brister i myndigheternas krishantering som nog få hade kunnat ana.
En konsekvens av FHM:s maktställning blev att de andra myndigheterna passiviserades. De underordnade sig en strategi, vars underliggande budskap var: ”Gör ingenting, och sitt i båten.”