TSH är inte att lita på

När man mäter TSH-nivåer i blodet för att få ett mått på sköldkörtelns status får man mindre träffsäkra svar. För att få en mer rättvisande bild behöver man mäta själva sköldkörtelhormonerna fritt T4 och fritt T3.

Resultaten visar att nivåerna av sköldkörtelhormonerna T4 och T3 har ett mer än dubbelt så starkt samband med sköldkörtelns status jämfört med TSH. Det står i stark kontrast till ­nuvarande rekommendationer där TSH är styrande för både diagnostik och behandling av sköldkörtelsjukdom.

Man kan jämföra detta med den absurda situationen om man enbart skulle mäta insulinet för att bedöma blodsockernivån hos personer med ­diabetes i stället för att mäta blodsockret.

Debattartikeln (i sin helhet) finns i DN:

https://www.dn.se/debatt/en-halv-miljon-svenskar-far-vard-utifran-osaker-metod/

Och forskningsrapporten finns här:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7757573/

%d bloggare gillar detta: