Länsstyrelsen om jättelokorna på Blomberg

”Vad bra att du engagerar dig i de invasiva växternas framfart. Området kring Blomberg och alla dess jättelokor är känt av Länsstyrelsen och Trafikverket genom många inrapporteringar vilket vi är tacksamma för. 

Jättelokan är en art som ska bekämpas och finns upptagen på EU:s förteckning över invasiva främmande arter och är därmed reglerad i lag. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har innan sommaren skickat ut brev till alla markägare i länet som har jätteloka inrapporterad på sin fastighet och informerat om vad som gäller. Det är markägaren som har ansvaret över vad som växer på fastigheten och därmed en skyldighet att bekämpa växten.

Vi kommer att göra uppföljning på utskicket och se hur det går och eventuellt kan det bli aktuellt med föreläggande.”

%d bloggare gillar detta: