Är barn de enda vuxna i rummet?


Inlägget bygger på det som framförs i en klok insändare i dagens Norra Skåne:

Hur kan vi vuxna fortsätta att fördärva barns livsbetingelser världen över? Är översvämningar, bränder och klimatflyktingar det arv vi ger våra barn och barnbarn?

Våra klimatförstörande utsläpp i Sverige behöver minska med 90%!

Tekniken ger oss möjligheter att mötas och fatta beslut utan att bidra till den klimatförstörelse som flygandet innebär.

Till klimatmötet i Glasgow senare i år flyger personer som alla borde ha insikt om att det har varit allvar länge. Men de flyger gång på gång till klimatmöten på olika håll i världen. 

Och nu har rymdturismen kommit igång. Uppskattningsvis ger en rymdresa på tjugo minuter för några få miljardärer lika mycket klimatförstörande utsläpp som 395 fullastade flygplan på en resa över Atlanten. Detta samtidigt som isarna smälter, havsnivåerna stiger, världen brinner och översvämningarna bara ökar.

Hoppet står till våra unga, de som likt Greta Thunberg protesterar mot vuxenvärldens förödelse av livsbetingelserna på Jorden.

Det tycks som om barn är ensamma om att vara de vuxna i rummet.