Rent förgävligt!!!

De som har makten skyr inga medel. Skogar fälls. Åkermark föröds. Plåtskjulen skjuter i höjden. Det som blir över hårdgörs med asfalt.

Jag såg en bild i NLT på hur den nya padelhallen i Lidköping skall se ut. Givetvis omges byggnaden av asfalt, med ett inte ringa antal bilar. Men var är cyklarna? Hur tänker de här människorna egentligen?

Det få fattar är att den enda vägen är den enkla vägen, dvs den som präglas av förnöjsamhet. Och ingen skall inbilla sig att en familj som har inhandlat fem elbilar (omnämnd i NLT) är på rätt spår. Att tillverka bilarna (inklusive att skaffa fram Lithium till batterierna) kräver enorma mängder energi och råvaror och växthusgaserna fullständigt sprutar ut ur skorstenarna.

Gävle är ett skräckexempel på hur det går när den manliga nätverken (där gubbsen som ingår bara skall ha och ha) tvingar fram sin vilja, på klimatets bekostnad:

Och på ett helt dygn ser det ännu ”gävligare” ut:

%d bloggare gillar detta: