Hoppas att ingen velar bort sig i Velingabackarna

Och vart skall nog vara var