300 fotbollsplaner utraderas

Så mycket prima skogsmark försvinner för att Northvolt skall kunna tillverka sina bilbatterier i Skellefteå.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kommunen-detaljplanerar-for-batterifabrik

Det finns många nedlagda fabriker i Norrland. Varför inte låta bli den friska, klimatnödvändiga skogen och anlägga nya företag på gammal industrimark?

I Ådalen är t.ex endast ett av de ursprungliga 43 sågverken i drift. Vad gäller massafabrikerna är blott en av de ursprungliga 6 i drift.

Möjligheten till återbruk av gammal industrimark är såldes lysande. Ändå lägger man batterifabriken på jungfrulig skogsmark uppe i Skellefteå. Även där uppe finns det säkert gott om gammal industrimark som borde kunna återbrukas.

Hur tänker de ansvariga politikerna och företagsledarna? Har de verkligen klimatets bästa som ledstjärna? Eller har de drabbats av kortslutning?

Ett motmedel mot denna rovdrift av jungfrulig mark skulle kunna vara att exploatörerna tvingas betala minst tio miljoner per hektar i en särskild klimatskatt. En sådan skatt skulle göra god nytta på många andra håll, inte minst i den kommun där bloggaren är bosatt.


	
%d bloggare gillar detta: