TRIAGE-mottagningar kan förorsaka TRAGEDIER

Vi har flera exempel i vår familj på besök på akutmottagningarnas Triagemottagningar där det kunde ha slutat riktigt illa.

Foto Falbygdens museum

En sjuksköterska (ev med bistånd av en undersköterska) grovsorterar de sökande patienterna (dvs de som lider).

Men ibland kan det bli kalla handen och man blir hemskickad utan att få träffa en läkare, trots att tillståndet kan ha varit allvarligt. I bästa fall tar man sig förbi grovsållningen – om man har råkat uppvisa ett visst symtom. Men väl inne hos läkaren hade detta symtom inget med tillståndet att göra, trots att man visade sig vara synnerligen allvarligt sjuk. Det var alltså rena turen att man kunde slinka in.

Och läser man sedan Triagemottagningens journalanteckningar (via 1177) är det lätt att drabbas av skrämselhicka. Det verkar som att den aktuella sjuksköterskan inte alls fattat vad det handlat. Hen avfärdar helt enkelt symtomen som bagatellartade.

Det här borde lyftas till en högre nivå, inte bland alla horder av sjukvårdsbyråkrater, utan bland de som verkligen begriper, dvs de som har den allra högsta medicinska utbildningen!!!

%d bloggare gillar detta: