Popbandet Cvarnen Club från Asslerud uppträder vid Stora Lee

Goda vänner är på Visit i Dalsland. Där vid Stora Lee fick de vara med när Cvanen Club uppträdde. Övar gör bandet i en kvarn i Asslerud.

Bandet är uppkallat efter Beatles favoritlokal, Cavern Club.


https://youtu.be/42KrXnfHpmY