Emma Frans om ”zoom fatigue”


Ur Vetenskapskollen i SvD.

”Känner du dig utmattad efter en dag med flera videomöten? Du är inte ensam. Den konstanta ögonkontakten med ansikten som förstoras upp på skärmen och att behöva se sig själv kan göra oss både trötta och trigga ångest.”

Många upplever en känsla av utmattning i samband med videomöten. Benämningen zoom fatigue används ibland för att beskriva detta tillstånd. Det handlar helt enkelt om trötthet som uppstår vid videomöten och digitala konferenser.

En förklaring till den utmattning som kan uppstå är den onaturliga och påträngande ansikte-mot-ansikte-exponeringen. I vanliga möten stirrar man inte den som talar rakt i ansiktet utan avbrott. I videomöten tittar alla på alla, precis hela tiden.

En annan aspekt är att vi inte bara ser andras ansikten i videomötena, utan också våra egna. Vissa upplever detta som väldigt distraherande. Mötena triggar ett fenomen som benämns ”självfokuserad uppmärksamhet” och kvinnor blir särskilt illa till mods av att se sig själva hela tiden.

Introverta drabbas extra hårt liksom personer med en hög ångestnivå.

%d bloggare gillar detta: