Socialstyrelsen präglas i vissa avseenden av en mörk historia

När bloggaren fick sin utbildning blev han ålagd att läsa en bok om alla de författningar som reglerar sjukvårdspersonalens arbete (utgiven av Socialstyrelsen).

Författaren hade (om inte minnet sviker) samma efternamn som bloggaren. Men släktskap har som väl är inte kunnat konstateras. När bloggaren införskaffade boken ”Den svenska nationalsocialismen 1931 – 1945”, detta för ett antal år sedan, hittade han nämligen författningsförfattaren bland alla de tusentals Hitlertysklandgillande individer som namnges i boken.

Och i den nya bok bloggaren (efter ett kompistips) hämtat på Biblioteket idag visar Socialstyrelsen återigen upp sitt rätta ansikte.
(Obs att det är samma författare till Adopterad som till Den svenska nationalsocialismen 1931 – 1945):

Den mer högtstående rasen torde inte innefatta den så kallade expert som uttalar sig i Socialstyrelsens namn.

Vi får förutsätta att Socialstyrelsen har rensat bland liken i garderoben. För vi måste ju kunna lita på att det våra myndighetsföreträdare torgför är sant, exempelvis vid de presskonferenser som har präglat pandemitiden. Det som skrevs i början av 60-talet var ju en förbannad lögn.

Men att de nationalsocialistiska grillerna lever kvar i många av de släkter som har koppling till de individer som namnges i Den svenska nationalsocialismen 1931 – 1945, det kan vi dessvärre vara övertygade om.

Den som inte tror det kan t.ex. läsa Henning Mankells Vettvillingen.

%d bloggare gillar detta: