Om kvacksalveri på högsta folkhälsonivå


Sverige valde önsketänkande istället för kunskap. Orsakerna till ett av den svenska historiens största medicinska misslyckanden är tämligen uppenbara.

https://www.svd.se/sverige-valde-onsketankade-istallet-for-kunskap

Ur Olof Ehrenkronas ledare i SvD:

Utgångsläget vintern 2020 var att Sverige hade många decenniers framgångsrikt folkhälsoarbete bakom sig. De stora 1900-talsepidemierna hade bekämpats med hjälp av breda vaccinationsprogram och omfattande insatser för att förbättra hygienen.

Sverige hade knäckt en folkhälsokod som teoretiskt visades och förklarades först under 1980-talet av epidemiologen Geoffrey Rose. Slutsatsen av hans forskning är att breda förebyggande insatser som omfattar alla – också lågriskgrupper – dämpar den allmänna smittspridningen så pass mycket att högriskgrupperna får ett starkare skydd än de skulle ha fått genom direkta insatser riktade mot dem.

Det var denna kunskap som Folkhälsomyndigheten antingen hade glömt bort eller medvetet struntade i, när den i mars 2020 beslöt att lägga ner smittskyddsarbetet i hopp om att kunna skydda riskgrupperna.

Beprövade metoder under välfärdsstatens uppbyggnad, som forskningen därefter bekräftat, övergavs till förmån för något som i ljuset av den evidens som faktiskt fanns närmast måste betecknas som kvacksalveri på folkhälsonivå.

%d bloggare gillar detta: