Tacka vet jag Liberalerna

Åtminstone vad gäller Framnäs idrottsplats (och gods på järnväg).

Bostadshusen skall såklart byggas på Båtgården och på Framnäsparkeringen, inte på den plats där eleverna på De la Gardiegymnasiet och Rudenschöldskolan nu idrottar.

Politikerna i Lidköping har fått pippi på att ta i anspråk skolornas idrottsplatser för bostadsbyggande. Så har skett på Lidåker och delvis även vid Fredriksdalskolan.

Med tanke på våra ungdomars fysiska hälsa är sådana exempel på samhällsbyggnad inget annat än rudis, ja faktiskt rentutav oförlåtliga handlingar!!

%d bloggare gillar detta: