Lövblåsaren är en av de onödigaste och hälsovådligaste prylar som har sett dagens ljus


DN vet besked:

https://www.dn.se/vetenskap/lovblasaren-ett-ikoniskt-exempel-pa-onodig-grunka/

Den bensindrivna lövblåsaren är ett närmast ikoniskt exempel på den mest onödiga men vedertagna grunka för fossil energianvändning man kan tänka sig. Den kommer rimligtvis inte att överleva klimatomställningen, men den kan hjälpa oss att få syn på oss själva och vad som är ohållbart i vår egen samtid.

Påverkan på hälsan för brukaren av apparaturen:

Risk för hörselskador. Inandning av oförbränd bensin, kolmonoxid, ozon, kväveoxid, aldehyder och flyktiga organiska föreningar. Luften efter användning av lövblåsare får förhöjda halter av luftburna partiklar i flera minuter, partiklar som är så små att de kan tränga djupt ner i lungorna. Partiklarna är enligt Naturvårdsverket en av de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem. Och blåser man ihop grus kan man drabbas av stendammslunga.

Det är bara att konstatera: Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt.

Men den som inte vill verka urblåst låter löven ligga. Det ger näringsämnen till marken, gynnar mikrolivet i jorden och erbjuder vinterviste till insekter.

%d bloggare gillar detta: