MUF och LUF och CUF

Vad vilja dessa tre ungdomsförbund (vilkas ledarskikt kanske brukar hållas på krogarna på Stureplan)?

Jo de vilja släppa knarket fritt vilket har fått Staffan Hübinette att ta sig för pannan och skyndsamt fatta pennan:

https://www.svd.se/att-legalisera-cannabis-okar-problemen

Slutklämmen i debattartikeln:

Dessa ungdomsförbund kräver att den svenska narkotika­politiken ska utgå från vetenskap och evidens, ett krav som de inte ställer på sitt eget alternativ. Skälet är enkelt. Något vetenskapligt stöd för att en legalisering skulle minska användning och skade­verkningar av cannabis eller förbättra folkhälsan finns inte. Tvärtom skulle användningen öka vilket också dessa ungdoms­förbund är väl medvetna om men försöker bagatellisera. Däremot vet vi att ett förbud mot användning och innehav av cannabis och annan narkotika begränsar användningen. Olika studier och undersökningar visar att en viktig anledning till att många unga väljer att inte använda cannabis och annan narkotika är just förbudet.

Den svenska narkotika­politiken har många brister, inte minst en förhållande­vis hög narkotika­dödlighet. Den minskar nu sedan ett antal år men behöver minska ytterligare. Bristerna i narkotika­politiken blir inte lösta med en legalisering av cannabis, tvärtom ökar problemen.

%d bloggare gillar detta: