Sverige – ett ryskt lydrike


Agrell om storkrig runt hörnet:

https://www.svd.se/agrell-vantar-ett-storkrig-runt-hornet

”Ryssland definierar det man presenterar som legitima säkerhets­intressen gentemot omgivande stater, inte enbart mot de baltiska staterna och Polen utan även mot Finland och Sverige. Dessa staters suveränitet erkänns alltså inte, utan de behandlas som ett slags lydriken, underkastade den mäktige grannens säkerhets­intressen.”

”I och med de ryska kraven i december 2021 är Europa tillbaka i denna geopolitiska dragkamp med dess dystra facit av krig och krigshot. Ryssland kräver nu uttryckligen en återgång till Stalins och Peter den stores buffert­zoner. De direkt berörda småstaterna är inte förhandlings­parter utan förhandlings­objekt. Till det olycks­bådande cirkulära mönstret hör att hot om militära åtgärder nu framförs explicit liksom att de stora återigen bör göra upp över huvudet på de små, och att föreställningen om eftergifter nödvändiga i fredens namn kan leda till det motsatta, till ett storkrig som kan vänta runt hörnet.”

Och Ehrenkrona om att vår beredskap är allt annat än god

https://www.svd.se/var-beredskap-ar-inte-god

”S-regeringens säkerhets- och försvarspolitik kombinerar allianslöshet med en otillräcklig förmåga att försvara landet. Det går inte ihop.”

%d bloggare gillar detta: